Disclaimer


Disclaimer [www.HistoryOfPopMusic.com] en The Music Marketeers BV

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. The Music Marketeers, verantwoordelijk uitvoerende van deze website, heeft toestemming verkregen voor gebruik van Buma/Stemra en de betreffende platenmaatschappijen. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d.
Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.
[www.HistoryOfPopMusic.com] is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen. [www.HistoryOfPopMusic.com] stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van typefouten.
[www.HistoryOfPopMusic.com] geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie.